Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет - ГРС Девня

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРЕНОСЕН КАПАЦИТЕТ

Параметър

Подробности

Съобщение №

UMM_BTG--NTGN_20190527-31_001

Статус на събитието

Активен

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2019-05-08T14:00:00+03:00

Начало на събитието

2019-05-27T07:00:00+03:00

Край на събитието

2019-05-31T07:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

1529684

Разполагаем капацитет

0

Технически капацитет

1529684

Причина за прекъсването

Планирани ремонтни дейности на измервателна линия ниско налягане.

Планови ремонтни дейности на технологични съоръжения и подмяна на оборудване в ГРС Девня.

Забележка

Очаквана продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 96 часа

Недостъпност на съоръженията: 100 %

Балансова зона

21Y000000000026E

Засегнато съоръжение

ГРС Девня C006P01 (изход)

EIC на засегнатото съоръжение

58ZC006P01DEVN-3

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C