ДЕСЕТГОДИШНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА МРЕЖИТЕ НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

 

Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2019 - 2028 г., одобрен от УС на Дружеството с протокол № 345/23.04.2019 г., представен за одобрение на Комисията за енергийно и водно регулиране с писмо с вх. № Е-15-45-17от 30.04.2019 г. може да намерите ТУК.

Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2018 - 2027 г., одобрен от УС на Дружеството с протокол № 268/13.04.2018 г., одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране с Решение № ДПРМ - 1 от 25.07.2018 г. може да намерите ТУК. 

Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2017 - 2026 г., одобрен от УС на Дружеството с протокол № 200/10.04.2017 г., одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране с Решение № ДПРМ - 1 от 01.08.2017 г. може да намерите ТУК.

Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2016 - 2025 г., одобрен от УС на Дружеството с протокол № 125/31.03.2016 г.,  одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране с Решение № БП-54 от 18.08.2016 г. може да намерите ТУК.

Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2015 - 2024 г., одобрен от УС на Дружеството с протокол УС № 82/30.04.2015 г., одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране с Решение № БП-62 от 12.10.2015 г. може да намерите ТУК.

Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2014 - 2023 г., одобрен от УС на Дружеството с протокол № 40/29.04.2014 г.,  одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране може да намерите ТУК.

Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2013 - 2022, одобрен от УС на Дружеството с протокол № 13/10.06.2013 г.,  одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране  може да намерите ТУК.