Исторически данни - капацитет пренос

 

ДАННИ ЗА 2017 Г.

Твърд и прекъсваем капацитет по входни и изходни точки за газова година 01.01.2017 г. - 01.10.2017 г.

 

ДАННИ ЗА 2016 Г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДАННИ ЗА 2015 Г.

Изходни точки на Националната газопреносна мрежа. Годишен, месечен и тримесечен твърд капацитет на дневна база за 2015 г. Работно налягане на пунктовете за предаване на природен газ.

 
 
 
 
 

 

ДАННИ ЗА 2014 Г.

Технически, договорен твърд и свободен твърд капацитет на изходни точки за потребители, присъединени към Националната газопреносна мрежа. Месечен и тримесечен капацитет на дневна база през 2014 година; Работно налягане на пунктовете за предаване на природен газ.

Технически, договорен твърд и свободен твърд капацитет на изходни точки за потребители на територията на Република България, присъединени към Газопреносната мрежа за транзитен пренос. Месечен и тримесечен капацитет на дневна база през 2014 година;Работно налягане на пунктовете за предаване на природен газ.

Технически, договорен твърд и свободен твърд капацитет на входни и изходни точки от газопреносната мрежа за транзитен пренос. Месечен и тримесечен капацитет на дневна база през 2014 година

Капацитет на входно-изходна точка ГИС Ихтиман  за 2014 година.

Технически, договорен твърд и свободен твърд капацитет на входни и изходни точки на Националната газопреносна мрежа. Месечен и тримесечен капацитет на дневна база за 2014 г.

Прекъсваем капацитет на входни точки от газопреносната мрежа за транзитен пренос за 2014 година

Трансгранични изходни точки на газопреносната система на Република България - прогнозен прекъсваем капацитет за 2014г.

Методика за изчисляване на технически капацитет

 

ДАННИ ЗА 2013 Г.

Трансгранични изходни точки на газопреносната система на Република България - технически, договорен и наличен капацитет за 2013г.

Входни точки на газопреносната система на Република България - технически, договорен и наличен капацитет за 2013г.

Изходни точки на газопреносната система на Република България - технически, договорен и наличен капацитет за 2013г.

Tрансгранични изходни точки на газопреносната система на Република България - капацитет при обратен пренос за 2013г.

Tрансгранични точки на газопреносната система на Република България - капацитет за виртуален пренос за 2013г.