„Булгартрансгаз“ ЕАД информира ползвателите на мрежата и всички заинтересовани лица, че в периода от 08:00 часа на 10.10.2021г. (неделя) до 08:00 часа на 12.10.2021г. (вторник) ще се извършат извънредни ремонтни дейности на преносен газопровод DN 700 в участъка от линеен кранов възел „Горни Богров“ до очистно съоръжение „Нови Искър“. Ремонтът се налага във връзка с подготовката и осигуряването на максимална степен на надеждност на националната газопреносна система за есенно-зимния сезон.

Ремонтните дейности са свързани с временно преустановяване на преноса на природен газ по направление София – Перник. В посочения период ще бъде преустановено подаването на природен газ в изходни точки на газопреносната мрежа както следва: C051-АГРС „Чепинци”, C054-АГРС „Нови Искър”, C053-ГРС „София – 2”, C055-ГРС „София – 3”, C056-ГРС „София – 4” и C057-ГРС „Перник”.

„Булгартрансгаз“ ЕАД извършва извънредна мобилизация на механизация и технически ресурс, с цел максимално съкращаване на периода на ограничаване на преноса, като съобразно технологичните възможности възстановяването на газоподаването може да бъде извършено преди посочения краен срок, непосредствено след приключване на ремонтните дейности.