2022 / 2023

Свободни шестмесечни интегрирани единици капацитет в ПГХ Чирен 2022/2023

Свободни годишни интегрирани единици капацитет в ПГХ Чирен 2022/2023 Свободен капацитет за съхранение, нагнетяване и добив за количества природен газ за газова година 2022/2023 в изпълнение на План за действие при извънредни ситуации

2021 / 2022

Свободни годишни интегрирани единици капацитет в ПГХ Чирен 2021-2022

Свободен месечен капацитет за съхранение, нагнетяване и добив в ПГХ Чирен 2021-2022

2020 / 2021

ПГХ Чирен - Капацитет за съхранение, нагнетяване и добив за газова година 2020-2021 г.

Дневен капацитет ПГХ Чирен май 2021 г.

Свободен търговски капацитет за нагнетяване, съхранение и добив в ПГХ Чирен 2020-2021 г. към 01.04.2020

Свободен търговски капацитет за нагнетяване, съхранение и добив в ПГХ Чирен 2020-2021 г. към 24.04.2020

2012 / 2019

Исторически данни за добив и нагнетяване 2018-2019 г.

Исторически данни за добив и нагнетяване 2016-2017 г.

Исторически данни за добив и нагнетяване 2015-2016 г.

Исторически данни за добив и нагнетяване 2009-2013 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване, съхранение, активен газ и потоци (входящи и изходящи) на седмична база за газова година 2019/2020 г.

ПГХ "Чирен" - Активен газ, входящи и изходящи потоци на седмична база 2012 - 2015 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 27.04.2015 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 20.04.2015 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 14.04.2015 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 06.04.2015 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 30.03.2015 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 23.03.2015 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 16.03.2015 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 09.03.2015 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 04.03.2015 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 23.02.2015 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 16.02.2015 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 09.02.2015 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 02.02.2015 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 26.01.2015 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 19.01.2015 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 12.01.2015 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 05.01.2015 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 29.12.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 22.12.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 15.12.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 08.12.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 01.12.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 24.11.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 17.11.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 10.11.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 03.11.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 27.10.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 20.10.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 13.10.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 06.10.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 01.10.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 29.09.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 26.09.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 23.09.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 15.09.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 08.09.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 01.09.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 25.08.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 22.08.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 18.08.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 11.08.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 04.08.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 28.07.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 21.07.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 14.07.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 07.07.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 30.06.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 23.06.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 16.06.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 09.06.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2014-2015 към 31.05.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2013-2014 към 04.03.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2013-2014 към 31.01.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2013-2014 към 02.01.2014 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2013-2014 към 16.12.2013 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2013-2014 към 29.11.2013 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2013-2014 към 31.10.2013 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2013-2014 към 01.10.2013 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2013-2014 към 31.08.2013 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2013-2014 към 31.07.2013 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2013-2014 към 28.06.2013 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2013-2014 към 31.05.2013 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2013-2014 към 20.05.2013 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2013-2014 към 13.05.2013 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2013-2014 към 30.04.2013 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2012-2013 към 01.03.2013 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2012-2013 към 01.02.2013 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2012-2013 към 27.12.2012 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2012-2013 към 30.11.2012 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2012-2013 към 31.10.2012 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2012-2013 към 08.10.2012 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2012-2013 към 29.09.2012 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2012-2013 към 21.09.2012 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2012-2013 към 14.09.2012 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2012-2013 към 07.09.2012 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2012-2013 към 31.08.2012 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2012-2013 към 24.08.2012 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2012-2013 към 17.08.2012 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2012-2013 към 01.08.2012 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2012-2013 към 29.07.2012 г.

ПГХ "Чирен" - Капацитет за добив, нагнетяване и съхранение за газова година 2012-2013