Сигнали за корупция и/или конфликт на интереси могат да бъдат подадени по някой от следните начини:

  • чрез нарочна пощенска кутия, поставена на партерния етаж в сградата на Булгартрансгаз ЕАД на бул. „Панчо Владигеров” № 66, гр. София;
  • чрез електронна поща на следния електронен адрес: anticorruption@bulgartransgaz.bg;
  • чрез деловодството на Булгартрансгаз ЕАД;
  • чрез телефонен номер: +359 (2) 939 63 00

Сигналите, които са анонимни, и тези, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от 2 (две) години се считат за недопустими и не подлежат на разглеждане.
За анонимни се считат сигналите, в които не са посочени име и фямилия и адрес за кореспонденция, включително и електронен адрес, и от съдържанието на сигнала не могат да бъдат установени