Информация за проектите на "Булгартрансгаз" ЕАД, финансирани от Механизма за свързване на Европа, сектор "Телекомуникации"