ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

22111421X-BG-A-A0A0A-C002_001

Статус на събитието

Активен

Час и дата на публикуване на съобщението

2022-11-14T14:05:00+02:00

Начало на събитието

2022-11-28T10:00:00+02:00

Край на събитието

2022-11-29T22:00:00+02:00

Забележка

Поради планиран технически преглед от органите за технически надзор на газопроводно отклонение за гр. Генерал Тошево, в периода 28.11.2022 (10:00 EET) – 29.11.2022 (22:00 ЕЕТ) ще бъде преустановено подаването на природен газ (разполагаем капацитет равен на нула) в изходни точки:

0 kWh/d - АГРС Генерел Тошево C002P01 изход, 58ZC002P01GENT-2

0 kWh/d - АГРС Генерел Тошево C002P02 изход, 58ZC002P02GENT-W

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C