UMM

Параметър

Подробности

Съобщение №

21030821X-BG-A-A0A0A-C001-001

Статус на събитието

Активно

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2021-03-08T17:11:00+02:00

Начало на събитието

2021-03-30T08:00:00+03:00

Край на събитието

2021-03-31T20:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

534104

Разполагаем капацитет

0

Технически капацитет

534104

Причина за прекъсването

Включване на новоизградени съоръжения

Забележка

Очаквана продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 36 часа

Недостъпност на съоръжението: 100 %

Балансова зона

21Y000000000026E

Засегнато съоръжение

АГРС Търговище С021Р03 (изход)

EIC на засегнатото съоръжение

58ZC021P03TARG-F

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C