ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

20123121X-BG-A-A0A0A-C001-002

Статус на събитието

Приключено

Час и дата на публикуване на съобщението

2021-01-04T08:42:00+02:00

Начало на събитието

2021-01-01T07:00:00+02:00

Край на събитието

2021-01-02T07:00:00+02:00

Забележка

На 1.01.2021 г. се планира пускане в търговска експлоатация на нова точка на междусистемно свързване Киреево/Зайчар, EIC 58Z-000000007-KZ.

Наличният капацитет на точката ще се предлага чрез Регионалната платформа за резервиране на капацитет (RBP) в съответствие с аукционния календар на ENTSOG.

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C