main slider main slider main slider
Настоящата секция предоставя информация относно условията за достъп до газопреносната мрежа на "Булг ...
RBP
Информация относно правилата, условията и изискванията за използване на Регионалната Платформа за ре ...
CDP
Платформата за търговско диспечиране (CDP) позволява на ползвателите на газопреносната мрежа да извъ ...
Настоящата секция предоставя информация за важните точки от газопреносната мрежа на „Булгарт ...
"Булгартрансгаз" ЕАД е регистриран като Местно бюро за издаване - LIO (Local issuing office) на EIC ...
В изпълнение на Регламент (ЕО) №715/2009 "Булгартрансгаз" ЕАД публикува информация за ремонтните раб ...

КОИ СМЕ НИЕ?

„Булгартрансгаз” ЕАД е комбиниран газов оператор, извършващ дейности по пренос и съхранение на природен газ. Дружеството следва политика на прозрачно и отговорно поведение и работи за гарантиране на условия на сигурност и устойчиво развитие на пазара на природен газ в страната и рег ...

Прочети още

БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ДЕСЕТГОДИШНИ ПЛАНОВЕ, ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПРОЕКТИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС   ДЕСЕТГОДИШНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ Плановете за развитие на инфраструктурата за пренос и съхранение на „Булгартрансгаз“ ЕАД са отразени в следните докуме ...

Прочети още