СЗЕР БОТЕВГРАД
СЕВЕРОЗАПАДЕН
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН
РАЙОН БОТЕВГРАД

гр. Ботевград 2140, п.к. 77,
ул. „Акад. Стоян Романски" №61

тел: 0723/ 957 04, ф: 0723/ 666 29
e-mail: botevgrad@bulgartransgaz.bg

ПГХ Чирен
ПОДЗЕМНО
ГАЗОХРАНИЛИЩЕ
„ЧИРЕН”

с. Чирен 3050, общ. Враца

тел: 09292/ 49 40, ф: 09292/ 32 83
e-mail: chiren@bulgartransgaz.bg

СИЕР ВЪЛЧИ ДОЛ
СЕВЕРОИЗТОЧЕН
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН
РАЙОН ВЪЛЧИ ДОЛ

гр. Вълчи дол 9280, обл. Варна

тел: 05131/ 23 72, ф: 05131/ 60 81
e-mail: valchi.dol@bulgartransgaz.bg

ЮИЕР ИХТИМАН
ЮГОЗАПАДЕН
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН
РАЙОН ИХТИМАН

гр. Ихтиман 2050, п.к. 72

тел: 0724/ 854 41, ф: 0724/ 836 09
e-mail: ihtiman@bulgartransgaz.bg

...
РЕМОНТНА
БАЗА
БОТЕВГРАД

гр. Ботевград 2140, п.к. 77,
ул. „Акад. Стоян Романски" №61

тел: 0723/ 95 721, ф: 0723/ 66 489
e-mail: btrv@bulgartransgaz.bg

...
ЮГОИЗТОЧЕН
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН
РАЙОН СТАРА ЗАГОРА

с. Загоре 6063, общ. Стара Загора

тел: 04261/ 57 01, ф: 04261/ 57 11
e-mail: st.zagora@bulgartransgaz.bg