Настоящата секция предоставя информация относно условията за достъп до газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД и ПГХ Чирен, изискванията и процедурата за присъединавяне към мрежата

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ - ДЕЙСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ

Бизнес правила, част от Споразумение за междусистемно свързване на точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро

Бизнес правила, част от Споразумение за междусистемно свързване на точка на междусистемно свързване Негру вода 1/ Кардам

Бизнес правила, част от Споразумение за междусистемно свързване на точка на междусистемно свързване Русе/Гюргево

Бизнес правила, част от Споразумение за междусистемно свързване на точка на междусистемно свързване Киреево/Зайчар

Бизнес правила, част от Споразумение за междусистемно свързване на точка на междусистемно свързване Странджа 2/ Малкочлар

Бизнес правила, част от Споразумение за междусистемно свързване на точка на междусистемно свързване Кюстендил/Жидилово

Бизнес правила, част от Споразумение за междусистемно свързване на точка на междусистемно свързване Стара Загора