Газопреносните оператори ще имат важна роля при развитието на пазара на водород в Европа. С използването на добре развитата газопреносна мрежа ще се намалят разходите за внедряване на водорода до достигане на неговото масово производство и използване. Около това се обединиха изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов и директорът по бизнес развитие и диверсификация на испанския оператор Enagas Фернандо Импуесто. Двамата обсъдиха възможностите за сътрудничество между компаниите в областта на водорода и втечнения природен газ. Enagas е с повече от 50 годишен опит в разработването, експлоатацията и поддръжката на енергийна инфраструктура. Компанията извършва дейност в осем страни като оперира над 12.000 км. газопроводи, 8 терминала за втечнен природен газ и три съоръжения за съхранение.
Пред своя колега Малинов представи пилотния проект за производство и използване на зелен водород затехнологични нужди в съоръженията на подземното газово хранилище „Чирен“. Партньори на българския газопреносен оператор по него са американските компании Solar Turbines Inc. и Honeywell, както и италианската Pietro Fiorentini. „Заедно с колегите от DESFA разработваме бъдещи водородни инфраструктури, включително 250 км. водородопровод от Солун до София, който да бъде в основата на транспортен коридор от Гърция и България към Централна Европа. Очакваме той да бъде потвърден като проект от общ интерес от ЕК“, обясни Малинов по време на срещата. „Ще се радвам да обменяме опит и експертиза с Enagas за развитие на водородните технологии и създаването на пазар за водород“, подчерта още той.
По време на срещата бе обсъдена и ролята на втечнения природен газ за гарантиране на енергийните доставки за Европа. По думите на Импуесто операторът Enagas би желал да разшири дейността си в региона на Югоизточна Европа. „През следващите 5-10 години потреблението на природен газ в региона ще се увеличи значително с преминаването към нисковъглеродна икономика. В тази връзка „Булгартрансгаз“ ЕАД продължава да развива мрежата си, така че да гарантира възможността за пренос на допълнителни количества природен газ от Юг на Север. Предстои подписване на меморандум за сътрудничество между газопреносните оператори на България и Испания.